[ Jauni komentāri · Dalībnieki · Noteikumi · Kodi · Meklēšana · RSS ]
Foruma moderators: Koka_Klucis, kreisais, Zivnieks, marti  
Parcopi.lv Forums » Makšķernieku forums » Kopīgi izbraucieni, salidojumi, sacensības » Sacensības (Informācija par dažādām sacensībām makšķerēšanā)
Sacensības
JanDatums: Ceturtdiena, 21.07.2011, 22:08 | Ziņa # 76
Milo fīderists
Grupa: Savējie
Komentāri: 346
Reputācija: 9
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Kluba Vadiba
“Latvijas Sporta makšķerēšanas kluba” atklātās sacensības fīdermakšķerēšanā
„Milo Fīderis 2011”.

Sacensību noteikumi

1.Sacensībās piedalās tikai tie dalībnieki, kuri ir samaksājuši dalības maksu. Dalības maksa jāsamaksā līdz 7.augustam.

2.Sacensībās tiek vērtēts sportistu individuālais sniegums.

3. Sacensību vietā ūdenstilpes dziļumam jābūt vismaz 1,5 metri, bet platumam 40 metri.

4. Makšķerēšanas vietai jābūt pēc iespējas taisnai un jānodrošina vienādi makšķerēšanas nosacījumi visiem sportistiem. Sacensībās dalībnieki jāizvieto maksimāli vienā līnijā, izvairoties no pārrāvumiem, piemēram, elektrības līnijām, tiltiem u.c.

5. Sacensību norises vieta nedrīkst radīt apdraudējumu dalībniekiem un skatītājiem.

6. Sacensību laikā dalībnieki uzturas makšķerēšanas sektorā, kas ir 10 - 30 metrus garš. Visiem sportistiem vienādu sektora garumu nosaka sacensību organizētājs. Ja tas ir iespējams, sektori var būt atdalīti ar vienu metru neitrālās zonas no abām pusēm. Neitrālās zonas var arī nebūt.

7. Makšķerēšanas sektoriem ir jābūt skaidri nodalītiem, lai tajos neienāktu nepiederošas personas.

9. Sacensību sektoru izlozi veic vismaz 90 minūtes pirms sacensību sākuma. To veic sacensību organizators. Sektoru izloze notiek sportistu reģistrācijas kārtībā, vai pēc alfabēta.

10. Tekošos ūdeņos sektori tiek izvietoti augšup pa straumi, sākot ar 1.numuru. Stāvošos ūdeņos sektors numur 1 vienmēr atrodas pa kreisi.

11. Katram sacensību dalībniekam tiek dotas 60 minūtes, lai sagatavotos sacensībām. Pirms ieiešanas zonā nav ļauts sagatavoties makšķerēšanai. Pēc ieiešanas zonā, sportists nedrīkst saņemt palīdzību no malas, izņemot gadījumos, ja tiek aizvietota salauzta makšķere. Ēsmas un barību, makšķerniekam var nodot sagatavošanas laikā, taču tās daudzums ir jāpārbauda sacensību rīkotājam. Pēc ēsmas un barības pārbaudes, ēsmu un zemes nodošana sportistam ir aizliegta. Līdz signālam ieiešanai sektorā, ēsmas un barību var sagatavot makšķernieks vai trešā persona ārpus sektora. Pēc ieiešanas zonā, līdz barības un ēsmas pārbaudei barības un ēsmu sagatavošanu var veikt trešā persona ārpus sektora, vai sportists sektorā.

12. Ēsmas un barības pārbauda, tad, kad tās ir sagatavotas lietošanai un samitrinātas un izsijātas. Barība kopā ar zemi, granti un citas piedevas nedrīkst pārsniegt 12 litrus. Barības daudzumu var mainīt pirms tam to paziņojot sportistiem.

Kopējais ēsmas daudzums ir divi litri. No tās motiļa un džokera maksimālais daudzums ir 250 grami. Barība un ēsma jāuzrāda traukos, kuriem ir noteikts apjoms, vai arī tā tiek izmērīta sacensību rīkotāja traukos.

Barības un ēsmas sagatavošana, sijāšana pēc pārbaudes, kā arī sajaukšanas ar elektrisko maisītāju, ir aizliegta.

Dzīvo ēsmu barībai drīkst pievienot tikai pēc ēsmas un barības pārbaudes.

13. Sportistiem jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie makšķerēšanas noteikumi – jāievēro zivju noteiktie izmēri un skaits, kā arī lomā netiek ieskaitītas zivis, kuru paturēšana konkrētajā laikā vai vietā ir aizliegta. Zivis jātur dzīvas zivju uzglabāšanas tīkliņā, kas ļauj visu sacensību laiku zivis saglabāt dzīvas un pēc sacensībām atbrīvot. Zivju uzglabāšanas tīkliņš maksimāli jāiegremdē ūdenī pilnā garumā. Nav atļauts izmantot citu veidu ierīces zivju uzglabāšanai. Pret zivīm jāizturas saudzīgi. Pēc svēršanas, zivis atlaiž ūdenstilpē, no kuras tās ir iegūtas.

14. Barībai un ēsmām jābūt tikai dabīgas izcelsmes. Aizliegts izmantot mākslīgās ēsmas no jebkura materiāla (polistirēna, gumijas, sūkļa, uc).

15. Sacensības notiek piecas stundas, no plkst.11 līdz plkst.16. Ja sacensības laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ tiek pārtrauktas, tās tiek uzskatītas par notikušām, ja būs ilgušas vismaz divas stundas.

16. Katrs sportists drīkst makšķerēt tikai ar vienu makšķeri, kurai ir ne vairāk kā viens āķis. Ir aizliegts makšķerēt ar vizuļiem, mākslīgo mušu, ēsmai nedrīkst izmantot dzīvas vai beigtas zivis un to daļas, vai citas dzīvnieku sugas, piemēram, vardes, vai zivju ikrus.

Ēsma ir jābūt uzspraustai uz āķa, maize, mīklas, dažādu vielu maisījumi, granulas, boiles u.c. ir aizliegtas.

17. Zivs tiek ieskaitīta lomā, arī tad, ja āķis tai ir ieķēries mutē no ārpuses. Apzināta aizciršanas paņēmiena izmantošana ir aizliegta.

Sacensību laikā, sportists nedrīkst izmantot rācijas un mobilos telefonus.

Nedrīkst izmantot eholotes ne oficiālajos treniņos, ne sacensību laikā.

18. Dalībnieki var sagatavot neierobežotu skaitu makšķeru, bet vienlaikus drīkst izmantot tikai vienu.

19. Dalībnieki nedrīkst saņemt palīdzību zivs izvilkšanai.

20. Sportistiem nav atļauts saņemt palīdzību no ārpuses. Pilnvarots pārstāvis drīkst sniegt mutiskus norādījumus. Nepiederošas personas nedrīkst ieiet sacensību sektorā.

21. Sportisti drīkst izmantot makšķerēšanai speciālas platformas, kuras daļēji drīkst izvietot ūdenī.

Sacensību organizators drīkst pieņemt lēmumu par to, ka platformas nedrīkst izvietot ūdenī, ja tas nepieciešams, lai sportisti tiktu izvietoti maksimāli vienā līnijā. Taču par to jāpaziņo pirms sacensībām.

22. Sacensību dalībnieks sektoru var izmantot pilnībā pēc saviem ieskatiem. Viņam savā sektorā jāpārvietojas maksimāli diskrēti un nedzirdami.

Ir aizliegts mest barību un ēsmu neitrālā zonā, vai kaimiņu zonās. Zivis, kas pēc pieķeršanās ir iepeldējušas neitrālā zonā vai kaimiņu zonās, netiek ieskaitītas lomā un ir nekavējoties jāatbrīvo. Ja sacensību dalībnieks to atsakās darīt, tad pie svēršanas, lomā var tikt neieskaitīta lielākā zivs.

Fotogrāfiem un operatoriem ir tiesības piekļūt neitrālā zonā, ja piekrišanu dod blakus esošie sacensību dalībnieki.

23. 60 minūtes pirms sacensību sākuma, tiek dots signāls, pēc kura sacensību dalībnieki drīkst ieiet sektoros, sākt sagatavoties sacensībām, iemērkt ūdenī zivju uzglabāšanas tīklus un sākt izmērīt dziļumu makšķerēšanas vietā.

Ēsmu un barības pārbaudi sāk ar pirmo sektoru 45 minūtes pirms sacensību sākuma.

Trešais signāls signalizē par sacensību sākumu.

Ceturtais signāls brīdina sacensību dalībniekus, ka līdz sacensību beigām atlikušas piecas minūtes. Savukārt piektais signāls paziņo par sacensību noslēgumu.

Zivs tiek ieskaitīt lomā, ja tā tiek pilnībā izcelta no ūdens pirms sacensību beigu signāla.

24. Sacensību dalībnieka palīgs var atrasties aiz dalībnieka muguras, labajā vai kreisajā pusē, bet tā lai netraucētu dalībniekam un sacensību organizētājam būtu iespēja redzēt dalībnieka zivju uzglabāšanas tīklu un zivju ievietošanu tajā.

25. Par zivju svēršanu atbildīgs ir sacensību organizators.

Viena persona sver zivis, otra pieraksta rezultātu protokolā. Svēršana ir jāveic gramos.
Ja zivju svars ir ļoti niecīgs un tās nevar nosvērt, tad tiek saskaitīts zivju skaits. Augstāku vietu sacensībās iegūst tas sportists, kuram ir vairāk zivju, pēc tiem sportistiem, kuru lomu bija iespējams nosvērt.

26. Līdz svēršanas sākumam sacensību dalībnieki zivis uzglabāšanas tīklos tur savos sektoros. Zivis pēc svēršanas jāliek atpakaļ zivju uzglabāšanas tīklā ūdenī. Līdz brīdim, kamēr tiek nosvērtas visu sacensību dalībnieku zivis tās nedrīkst atlaist, lai varētu pārbaudīt loma svaru.

27. Sacensību dalībniekam jāpiedalās zivju svēršanā. Protesti par zivju svaru tiek pieņemti līdz brīdim, kad tiek dota atļauja zivis atbrīvot. Pēc zivju atbrīvošanas protesti par zivju svēršanu netiek pieņemti.

29. Sūdzības par sacensību norisi tiek pieņemtas stundas laikā pēc sacensību noslēguma. Rezultātu apstrīdēšana notiek 30 minūtes pēc oficiālo rezultātu publiskošanas.

Konstatējot pārkāpumus, sacensību rīkotājs pieņem lēmumu par pārkāpuma novēršanu vai sacensību dalībnieka sodīšanu. Sacensību dalībniekam var izteikt brīdinājumu, piešķirt papildus soda punktus, vai diskvalificēt.

30. Katrs sportists pats atbild par savu drošību un veselību un ir tiesīgs pārtraukt sacensības jebkurā laikā. Šādā gadījumā viņa loms netiek ieskaitīts, un viņam tiek piešķirta pēdējā vieta.


LSMK-Milo
 
copmanis78Datums: Otrdiena, 09.08.2011, 12:18 | Ziņa # 77
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 2011 - 2.posms
Nolikums
1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2011. gada labāko Mērsraga sportistu noteikšana spiningošanā.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2011. gadā trīs posmos.
1.posms - 02.07.2010.- reģistrēšanās 4:00 –starts 4:30 laivu bāze „Bebri” Engures ezers
2.posms - 13.08.2010. .- reģistrēšanās 4:00 –starts 4:30 laivu bāze „Mazsaliņas” Engures ezers
3.posms - 03 .09.2010. .- reģistrēšanās 4:30 –starts 5:00 laivu bāze „Bebri” Engures ezers

Čempionāta organizators – Mērsraga novada dome
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs 26455993
Tiesnesis-Oskars Apsītis 29373190
3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās sportisti no Talsu novada pārvaldēm un Rojas novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 1 laivu ekipāža ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa Ls 10 + 5 Ls par laivu no katras komandas par katru kārtu.
Dalībnieku skaits ir neierobežots.
Dalībnieki var startēt savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Komanda var startēt arī nepilnā sastāvā
Elektromotoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Gadījumos, kad tiek izmantoti motori, un noteikumi to paredz, vismaz vienam laivā jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt mērlineālam un palīgierīcēm zivs atbrīvošanai no āķa.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākās kārtās, jāpiesaka pirms pirmās kārtas (visu trīs posmu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots. Laivu izloze sākas pusstundu pirms sacensību sākuma.
4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.
Sacensību ilgums katrā kārtā (tīrais sacensību laiks) - 8 stundas. Sākuma laiku atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta.
Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai trīs kārtu kopvērtējumā.
Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo zivju svaru summu.
6. Apbalvošana.
Komanda, kas izcīnījusi pirmo vietu sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvota ar kausiem un čempionu medaļām un diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām un diplomiem. Komandas, kuras katrā posmā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā saņem naudas balvas, vai dāvanu kartes.
PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
 
copmanis78Datums: Ceturtdiena, 11.08.2011, 17:20 | Ziņa # 78
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Makšķerēšanas sacensību nolikums

Sacensību mērķis:

-popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Ķemeros;
-noteikt labāko makšķernieku 2011. gada Ķemeru svētku ietvaros.

Vadība, vieta un laiks.

Sacensības organizē Ķemeru svētku organizātori.
Sacensību laiks un vieta: 2011. gada 13. augustā, Vēršupītē.

Pieteikšanās un dalībnieku reģistrācija tālr.29185479 vai e-pasts aivars.tomasevics@daba.gov.lv Dalībnieku reģistrācija un tikšanās vieta pie”Meža mājas”no 6:00 līdz 6:30. Sacensību sākums 7:00
Makšķerēšanas laiks - divas stundas.
Sacensības tiesā Aivars Tomaševics un Jānis Greivulis

Sacensību dalībnieki

Sacensības notiek individuālā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieku vecums grupās netiek dalīts.

Sacensību noteikumi

Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Dalībnieki drīkst makšķerēt ar vienu pludiņmakšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi. Sacensību dalībniekam jābūt līdzi makšķernieka kartei.
Vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem. Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem svēršanai.
Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.
Sacensību dalībnieks atrodoties pie ūdens tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju svars. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris vislielāko zivi.

Uzvarētāja apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

Kontakttālruņi:
Aivars Tomaševics 29185479
Jānis Greivulis 26378422

NE ASAKAS!
 
copmanis78Datums: Svētdiena, 28.08.2011, 13:55 | Ziņa # 79
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 2011 - 3.posms

MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅA SPININGOŠANĀ - 2011.
Nolikums
1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2011. gada labāko Mērsraga sportistu noteikšana spiningošanā.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2011. gadā trīs posmos.
1.posms - 02.07.2010.- reģistrēšanās 4:00 –starts 4:30 laivu bāze „Bebri” Engures ezers
2.posms - 13.08.2010. .- reģistrēšanās 4:00 –starts 4:30 laivu bāze „Mazsaliņas” Engures ezers
3.posms - 03 .09.2010. .- reģistrēšanās 4:30 –starts 5:00 laivu bāze „Bebri” Engures ezers

Čempionāta organizators – Mērsraga novada dome
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs 26455993
Tiesnesis-Oskars Apsītis 29373190
3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās sportisti no Talsu novada pārvaldēm un Rojas novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 1 laivu ekipāža ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa Ls 10 + 5 Ls par laivu no katras komandas par katru kārtu.
Dalībnieku skaits ir neierobežots.
Dalībnieki var startēt savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Komanda var startēt arī nepilnā sastāvā
Elektromotoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Gadījumos, kad tiek izmantoti motori, un noteikumi to paredz, vismaz vienam laivā jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt mērlineālam un palīgierīcēm zivs atbrīvošanai no āķa.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākās kārtās, jāpiesaka pirms pirmās kārtas (visu trīs posmu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots. Laivu izloze sākas pusstundu pirms sacensību sākuma.
4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.
Sacensību ilgums katrā kārtā (tīrais sacensību laiks) - 8 stundas. Sākuma laiku atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta.
Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai trīs kārtu kopvērtējumā.
Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo zivju svaru summu.
6. Apbalvošana.
Komanda, kas izcīnījusi pirmo vietu sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvota ar kausiem un čempionu medaļām un diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām un diplomiem. Komandas, kuras katrā posmā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā saņem naudas balvas, vai dāvanu kartes.
PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
 
copmanis78Datums: Svētdiena, 28.08.2011, 13:58 | Ziņa # 80
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Amatieru makšķerēšanas diennakts sacensības "Rūjas kauss"

2011. gada amatieru makšķerēšanas diennakts sacensības „Rūjas kauss”

Sacensību nolikums.

1. Sacensību mērķi:
- popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu;
- dot iespēju dalībniekiem apmainīties pieredzē un dibināt savstarpējus kontaktus.

2. Sacensību organizētāji:
- „Rūjas Zivju Audzētava”SIA
tālr. +371 29523020.

3. Sacensību vieta:
- „Sēļu dīķis”, Sēļi, Mazsalacas novads.

4. Sacensību norises laiks:
- no 2011. gada 09. septembra līdz 2011. gada 10. septembrim.

5. Pieteikšanās sacensībām:
- sacensībās var piedalīties visi interesenti;
- pēc pieteikuma apstiprināšanas Jums tiks piešķirts izlozes kārtas numurs, pēc kura arī tiks izlozēti sacensību sektori;
- sacensībās drīkst piedalīties makšķernieki no 18 gadu vecuma. Ja makšķernieks ir jaunāks par 18 gadiem – viņa dalība sacensībās ir jāpiesaka personīgi sacensību organizētājam un sacensību laikā jābūt klāt kādam no vecākiem;
- sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots, dalība sacensībās tiek pieteikta pa epastu seludikis@inbox.lv , „Pieteikums sacensībām Rūjas Kauss” Vārds Uzvārds, vecums, telefona numurs! Pretī saņemsiet pieteikuma anketu! Sacensībām tiks sagatavoti 30 sektori!
- gadījumā, ja kāds no sacensību dalībniekiem ieradīsies pēc reģistrācijas ( sektoru izlozes beigām ) – par viņa dalību sacensībām un sektora piešķiršanu lems tiesneši ņemot vērā sacensībās ieradušos dalībnieku skaitu.
- Katra dalībnieka pienākums ir iepazīties ar sacensību nolikumu, sacensību noteikumiem, Sēļu Dīķa iekšējās kārtības un uzvedības noteikumiem un LR makšķerēšanas noteikumiem. Iepazīšanos ar šiem noteikumiem sacensību dalībnieks apliecina ar savu parakstu pirms sacensību sākuma.

6. Sacensību norise:
N.p.k. Aktivitāte Datums Laiks
1. Sacensību dalībnieku reģistrācija 09.09.2011 10.00 – 11.00
2. Sektoru izloze 09.09.2011 11.00
3. Sektoru sagatavošana٭ 09.09.2011 11.00 – 13.00
4. Sacensību sākums 09.09.2011 13.00
5. Sacensību noslēgums 10.09.2011 13.00
6. Fināla lomu svēršana٭٭, sektoru un ekipējuma sakopšana 10.09.2011 13.00 – 13.55

7. Apbalvošana 10.09.2011 14.00

Piezīmes:

٭ - pēc sektoru izlozes drīkst veikt zivju iebarošanu, dziļumu noteikšanu, uzstādīt marķierus, sagatavot makšķerēšanas rīkus, uzstādīt nojumes un teltis. Sacensību dalībnieks drīkst izmantot savu autotransportu makšķerēšanas rīku un nepieciešamo piederumu nogādāšanai līdz sektoram, rindas kārtībā, organizatoru vadībā.
٭٭ - sacensību laikā būs organizētas plānveida svēršanas. Dzīvās nosvērtās zivis tiek atlaistas un to svars un skaits tiek piereģistrēts sacensību protokolā. Bojātas zivis tiek svērtas sacensību beigās;
*** - Gadījumā ja dalībnieks apzināti bojā zivi ( zivs tiek nomesta, nosista, pārāk ilgi ir bijusi bez ūdens, neuzmanīgi un vardarbīgi izņemot āķi vai sistēmu..) – viņš tiek diskvalificēts un savu dalību sacensībās beidz, kā arī viņam tiek liegta jebkura veida tālākās aktivitātes Sēļu Dīķī”. Dalībnieks apņemas kompensēt nodarīto zaudējumu Ls 3.00 par katru kg zivs līdz 4 kg, bet par ar svaru zivi virs 4 kg – Ls 5.00 par katru zivs kg.. Ja ir noticis negadījums ar zivs bojāeju vai tās bojāšanu – nepieciešams nekavējoties izsaukt galveno tiesnesi un liecinieku klātbūtnē pieņemt lēmumu par notikumu un izdarīt attiecīgu ierakstu sacensību protokolā. Sacensību organizētājs atstāj sev tiesības publiskot apzinātā zivs bojāšanas gadījumā publiskot dalībnieka vārdu un uzvārdu masu saziņas līdzekļos.);
*** - Gadījumā, ja tiek noķerta zivs ar svaru virs 5 kg, nepieciešams sazināties ar sacensību vadību pa tālr. 29523020 un veikt ārpuskārtas loma svēršanu, loma reģistrēšanu un atlaišanu;
**** - Sacensību norises laiki organizatorisku iemeslu dēļ var tikt koriģēti.

7. Sacensību noteikumi:
- vienlaicīgi drīkst lietot ne vairāk kā divas gruntsmakšķeres vai pludiņmakšķeres, katrai makšķerei var būt ne vairāk kā viens āķis;
- drīkst izmantot matu sistēmas;
- ieskaitītas tiks sekojošas zivis - karpas, spoguļkarpas, ādas karpas, platpieres, baltie amūri, karūsas, līņi, ālanti, brekši, asari, raudas;
- zivju barības un sistēmu nogādāšanai makšķerēšanas sektorā aizliegts izmantot
radiovadāmas ierīces, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas
ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektriskās strāvas palīdzību;
- aizliegts izmantot daudzāķu barotavas ( “samodurus” );
- aizliegts izmantot laivas vai citus peldlīdzekļus;
- aizliegts makšķerēt iebrienot ūdenī;
- aizliegts peldēties dīķī;
- zivju uzglabāšana metāla tīkliņos ir aizliegta.(izņemot: raudas,asarus,brekšus)!
- sacensību dalības maksa – Ls 15.00;
- sacensības norisināsies, ja būs pieteikušies vismaz 20 dalībnieki;
- sektoru skaits ir ierobežots. Sagatavoti tiks 30 sektori;
- sacensības tiesās neatkarīgs tiesnesis un tiesneša palīgs;
- visas pretenzijas un sūdzības par sektoru izvietojumu un to robežām tiks pieņemtas līdz plkst. 13:00 09.09.2011. Ja radīsies domstarpības par sektora robežām, tad pretī strīdus sektoriem tiks izvietotas sektora centra bojas.

P.S. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jāievēro Sēļu dīķa kārtības noteikumi!

8. Uzvarētāju noteikšana:
- sacensību laikā noķertās dzīvās zivis tiek nodotas tiesnesim svēršanai un tiek atlaistas(paturēt atļauts brekšus,raudas,asarus), bet zivju skaits un svars tiek ierakstīti sacensību protokolā;
- pēc sacensību beigām tiek nosvērtas visas pārējās noķertās zivis, tajā skaitā arī bojātās zivis. To skaits un svars tiek ierakstīti sacensību protokolā;
- sacensību uzvarētājs tiek noteikts pēc dalībnieku kopējā noķerto zivju svara;
- paredzēta speciālbalva par sacensību laikā noķerto lielāko zivi pēc svara.

9. Balvu fonds:
- pirmās piecas vietas tiks apbalvotas ar piemiņas balvām;
- speciālbalva par lielāko zivi.

Ne asakas!


Ziņojumu laboja copmanis78 - Svētdiena, 28.08.2011, 13:58
 
ZivinensDatums: Ceturtdiena, 01.09.2011, 11:37 | Ziņa # 81
Rūdīts copmanis
Grupa: Moderatori
Komentāri: 1074
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Kluba Vadiba Kluba Vadiba
Paskatijos rezultātus pasaules makšķērēšanas spēlēs foreļu ķeršanā un arī spiningošanā no laivām,bēdīgi tur mūsējiem iet izņemot karpeniekus).Foreļotāji komandām pirmspēdējie,labākais no mūsējiem Igors Dzilna(Zivgārnis) no 74 copmaņiem 27 vieta. Spiningotājiem no laivām ar neko īpaši labāk pagaidām. Karpinieki gan pašlaik ja nekļūdos startē labi un ir 3 vietā,ja tā noturēs būs baigi labi.Infu skatijos fishing.lv sadaļā makšķerēšanas sports.
 
ZivinensDatums: Piektdiena, 02.09.2011, 01:04 | Ziņa # 82
Rūdīts copmanis
Grupa: Moderatori
Komentāri: 1074
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Kluba Vadiba Kluba Vadiba
Pēc neoficiālas infas LV karpenieki 3 vietā ja plaude
 
copmanis78Datums: Piektdiena, 02.09.2011, 01:06 | Ziņa # 83
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
LV karpenieki malači ja
 
copmanis78Datums: Ceturtdiena, 22.09.2011, 14:43 | Ziņa # 84
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba

Miķeļdienas jampadrača 1 pasākums
ĢIMEŅU UN INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBAS MAKŠĶERĒŠANĀ


1. Vieta un laiks.
Sacensības notiks 2011. gada 24. septembrī Kāla ezerā.
Dalībnieku reģistrācija: 24. septembrī no plkst. 6:30 līdz 7:00; „Sabiedriskā pludmale” (Vestienas
pagasts, Madonas novads. Ģeogrāfiskās koordinātes: N 56°51'50''; E 25°50'35").
Sacensību sākums plkst. 8:00, beigas - 12:00.
2 Sacensību norise.
- 6.30 - 7.00 reģistrācija
- 7.00 – 12.00 sacensības
- 12.00 – 13.00 lomu svēršanu un mērīšana
- 13.00 apbalvošana
3.. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents.. Bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai ar
vecāku atļauju. Laivā ar bērniem jābūt vismaz vienam pieaugušajam. Par drošību uz ūdeņiem atbild
paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.
4.Sacensību vispārīgie noteikumi.
Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas
noteikumi” un MK noteikumiem Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos".
Makšķerēšana notiek brīvi pa visu ezera teritoriju Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Kāla ezera
ūdenstilpes, tās salu un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu
Uzraudzību un kontroli par to ievērošanu veiks sacensību tiesneši: Vitolds Kairis, Raivis Jankavs,
Aivars Cielavs.
5. Dalībnieku inventārs.
Sacensības notiek no dalībnieku laivām. Laivas iespējams īrēt laivu bāzēs Kāla ezera krastā. Par laivu
īri ar to saimniekiem sacensību dalībniekiem jāvienojas pašiem Sacensību organizatori dalībniekus ar
laivām nenodrošina.
Atļauts lietot, eholotes un laivu motorus, kuru jauda nepārsniedz 5 Zs.
Aizliegts spiningot tuvāk par 30 metriem no blakus laivas.
. Lomā paturamā izmēra un skaita ierobežojums sīgām un palijām – lomā uz cilvēku drīkst paturēt
vienu zivi sākot no 40cm.
6. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība.
Visiem sacensību dalībniekiem jāreģistrē savus lomus.
7. Vērtēšana.
Lomā drīkst paturēt tikai makšķerēšanas noteikumos paredzētā izmēra zivis. Zivīm jābūt svaigām.
Pēc svēršanas un mērīšanas loms paliek pie sacensību dalībniekiem. Par makšķerēšanas noteikumu
neievērošanu — diskvalifikācija. Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 10 minūtes pēc zivju
svēršanas.
Uzvarētāju nosaka pēc lielākā svara, garuma un apkārtmēra.
8. Apbalvošana.
Ar medaļām un piemiņas balvām apbalvo visus uzvarētājus..
Paredzētas arī pārsteiguma balvas no sacensību atbalstītājiem.
9. Dalības maksa.
DALĪBA 1 LATS..
Informācija.
Tālrunis 29231860 (Vita),
e-pasts: bite-v@inbox.lv
portāls: www.kals.lx
www.vestiena.lv
Miķeļdienas jampadrača organizatori: Vestienas pagasta pārvalde, biedrība „Kāla ezera padome

Pielikumi: 3348634.jpg(207.4 Kb)
 
copmanis78Datums: Pirmdiena, 26.09.2011, 13:40 | Ziņa # 85
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
KĀRĻA LEJNIEKA piemiņas kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā.

Kārļa Lejnieka vārdā nosauktā pludiņ makšķerēšanas kausa izcīņas nolikums.
1. Kausa izcīņas mērķis.
1.1. Kausa izcīņa tiek rīkota kā atceres pasākums biedrības „Mālpils zivīm” biedrības
dibinātājam un vadītājam Kārlim Lejniekam.
1.2. Popularizēt makšķerēšanu ar pludiņu Mālpils novadā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
1.3. Noteikt 2011.gada labākos Mālpils novada makšķerniekus šajā disciplīnā.
2. Sacensību rīkotāji.
2.1. Kausa izcīņu rīko Mālpils novada makšķernieku biedrība „Mālpils zivīm”.
3. Kausa izcīņas norises vieta.
3.1. Sacensību notiek 2011. gada 01. oktobrī Brūnu HES ūdenskrātuvē. Pulcēšanās pie Brūnu
HES.
3.1. Sacensību notiek 2011. gada 01. oktobrī Brūnu HES ūdenskrātuvē. Pulcēšanās pie Brūnu
HES. Dalībnieku pieteikšanās no 7.
00
līdz 7.
30
. No 7.
30
līdz 8.
30
sportisti ieņem vietas savos
sektoros un sagatavojas sacensībām. Sacensību norises laiks no 8.
30
līdz 15.
30

.
4. Kausa izcīņas dalībnieki.
4.1. Kausa izcīņā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs vecumā no 5 gadiem.
4.2. Kausa izcīņa notiek individuālā konkurencē.
4.3. Kausa izcīņas dalībnieki tiek sadalīti divās vecuma grupās.
4.3.1. Jaunieši grupa vecumā no 5 līdz 16 gadiem.
4.3.2. Pieaugušo grupa vecumā virs 16 gadiem.
4.4. Kausa izcīņas dalības maksa 5 Ls. Dalības maksa tiks izmantota balvām un
administratīvajām izmaksām.
5. Kausa izcīņas noteikumi.
5.1. Kausa izcīņas laikā makšķerēšana notiek atbilstoši 2010.gada 1.janvāra Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” un Mālpils novada saistošajiem
noteikumiem “PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU MERGUPES UN SUDAS UPES
LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ZONĀS”.
5.2. Makšķernieks drīkst pielietot tikai vienu makšķeri, kas aprīkota ar pludiņu un vienu āķi.
5.3. Makšķerniekam drīkst būt līdzi rezerves inventārs neierobežotā skaitā.
5.4. Saskaņā ar starptautiskajiem pludiņmakšķerēšanas noteikumiem, vietas sagatavošanas laiks
30 min. Tajā laikā atļauts mērīt ūdenskrātuves dziļumu, izgriezt vai izpļaut traucējošos
ūdensaugus, sagatavot barību un makšķerēšanas inventāru.
5.5. Zivju iebarošana atļauta 5 minūtes pirms kausa izcīņas sākuma un par to paziņo ar signālu.
kausa izcīņas laikā zivis drīkst piebarot.
5.6. 15 minūtes pirms kausa izcīņas beigām dod brīdinājuma signālu, bet 15 minūtes vēlāk –
signālu beigt sacensības.5.7. Kausa izcīņas dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem,
ēsmām, ņemt no kāda vai dot citam dalībniekam zivis.
5.8. Kausa izcīņas dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai savā izlozētajā sektorā.
5.9. Kausa izcīņas beigās dalībnieki noķertās zivis uz svēršanu nodod tiesnesim.
5.10. Katrs kausa izcīņas dalībnieks pilnā mērā un tikai personīgi ir atbildīgs par savu
drošību sacensību laikā.
5.11.Noķertās zivis paliek kausa izcīņas dalībnieku īpašumā.
6. Uzvarētāja noteikšana.
6.1. Apbalvo to makšķernieku, kuram ir lielākais punktu skaits.
6.2. Punktus aprēķina sekojoši:
6.2.1. katra noķertā zivs dod vienu punktu,
6.2.2. Katri 10 grami kopsvara dod vienu punktu.
6.3. Gadījumā, ja punktu skaits ir vienāds, uzvar tas, kuram ir lielākais noķerto zivju svars.
6.4. Tiek apbalvoti trīs pirmo trīs vietu ieguvēji.
6.5. Kausa izcīņas organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
7. Kausa izcīņas tiesneši.
7.1. Kausa izcīņu vada galvenais tiesnesis Vladislavs Komarovs.
7.2. Tiesneši – Juris Lielmežs, Saulis Mihelsons, Normunds Naglis.
7.3. Vajadzības gadījumā tiesnešiem ir tiesības pieaicināt palīgus sacensību tiesāšanai.
Sagatavoja Biedrības „Mālpils zivīm” valdes loceklis: /N. Naglis


Ziņojumu laboja copmanis78 - Pirmdiena, 26.09.2011, 13:42
 
parcopiDatums: Otrdiena, 27.09.2011, 20:43 | Ziņa # 86
Multimakšķernieks
Grupa: Administratori
Komentāri: 13609
Reputācija: 106
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Vip persona Kluba Vadiba
Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām
“Lielupes līdaka 2011”


NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis.

1.1. Makšķerēšanas sporta popularizācija.
1.2. Pieredzes apmaiņa un labāko makšķernieku noteikšana līdaku makšķerēšanā.
1.3. Iedzīvotāju iesaistīšana masu sporta aktivitātēs un veselīga dzīvesveida popularizācija.

2. Sacensību rīkotāji, laiks un vieta.

2.1. Sacensības rīko Jelgavas Sporta servisa centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Kaminskis (tel. 29196004).
2.2. Sacensību laiks un vieta: 2011.gada 15.oktobris, Lielupe, aiz airēšanas bāzes Pils salā.
2.3. Sacensību sākums plkst. 9:00. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā no plkst. 8:30 līdz 9:00.
2.4. Sacensību ilgums 7 (septiņas) stundas.

3. Sacensību dalībnieki.

3.1. Sacensībās piedalās makšķernieku komandas (laivā 2 sportisti). Sacensībās var piedalīties arī individuālā konkurencē (laivā 1 sportists). Laivā obligāti jāatrodas vienam pilngadīgam dalībniekam. Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimumu grupās. Dalības maksas nav.

4. Sacensību noteikumi.

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumi LR ūdenstilpēs” un „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.
4.2. Sacensību dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja, kas noteikta Makšķerēšanas noteikumos.
4.3. Atļautas laivas ar motoru un bez motora. Laivām jābūt aprīkotām saskaņā ar „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.
4.4. Makšķerēt atļauts ar vienu makšķeri vai vienu spiningu.
4.5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā. Sacensību dalībnieku atšķirības zīme ir rīkotāju izsniegtais dalībnieka numurs. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. Par sacensību pārtraukšanu vai iespējamu negadījumu nekavējoties jāpaziņo galvenajam tiesnesim, piezvanot pa tel. 29196004.
4.6. Sacensību beigās sacensību dalībnieki noķerto lomu ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
4.7. Lomā tiek ieskaitītas tikai līdakas. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis. Lomā var paturēt arī pārējās zivis (asarus, zandartus, salates). Par pārējām zivīm – pārsteiguma balvas!
4.8. Katras komandas dalībnieku obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana sacensību laikā. Par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem atbild tikai paši sacensību dalībnieki.
4.9. Sacensību organizētāji nav atbildīgi par sacensību dalībnieku personīgo mantu uzglabāšanu.

5. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.

5.1. Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas. Augstāku vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki ir noķēruši lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota komandai, kuras lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst komanda ar otru lielāko zivi, utt. Ar sacensību piemiņas balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējas komandas dalībniekus.
5.2. Par uzvarētāju individuālajā konkurencē kļūst sacensību dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars. Vienāda svara gadījumā – dalībniekam, kuram lielākā zivs. Ar sacensību piemiņas balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus.
5.3. Noteikta speciālbalva par noķerto lielāko zivi.


Lielākais pārbaudījums makšķerniekam ir nevis tas, cik daudz zivju viņš noķer, pat ne tas, kā viņš tās ķer, bet gan tas, ko viņš iegūst, nenoķerot nevienu zivi.(Džons H. Bredlijs)
 
je6kaDatums: Pirmdiena, 03.10.2011, 22:01 | Ziņa # 87
Savējais
Grupa: Savējie
Komentāri: 1171
Reputācija: 38
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Kluba Vadiba
Vai kāds zin kur ir pieejama informācija par to kā tad gājis mačos Kāla ezerā !? zivs


Ja dzīvo pēc principiem, tad principā sūdos!
 
parcopiDatums: Svētdiena, 16.10.2011, 16:09 | Ziņa # 88
Multimakšķernieks
Grupa: Administratori
Komentāri: 13609
Reputācija: 106
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Vip persona Kluba Vadiba
Je6ka - rekur rezultāti! dance Arī nekas īpašs, bet krietni labāk kā mums :D


Lielākais pārbaudījums makšķerniekam ir nevis tas, cik daudz zivju viņš noķer, pat ne tas, kā viņš tās ķer, bet gan tas, ko viņš iegūst, nenoķerot nevienu zivi.(Džons H. Bredlijs)
 
copmanis78Datums: Svētdiena, 16.10.2011, 17:32 | Ziņa # 89
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2596
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba

SPININGOŠANAS SACENSĪBU
“ALŪKSNES RUDENS LĪDAKA 2011”

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
Popularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt labākos spiningotājus.
2. Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”, atbildīgais – p/a “ALJA” direktors Māris Lietuvietis, tel. 26141741, sacensību galvenais tiesnesis Jānis Sniķeris, tel. 26477147 .
3. Sacensību norises vieta un laiks
Spiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2011. gada 05. novembrī.
Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētās" 05. novembrī no 6.00 līdz 8.00.
Spiningošanas sacensību sākums 05. novembrī plkst. 8.15
4. Sacensību dalībnieki
Sacensības notiek individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.
Dalības maksa - Ls 10,00.
(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina bezmaksas launags, auto novietošanu, laivu nolaišanu )
5. Uzvarētāja noteikšana
- Galvenās balvas tiek pasniegtas trīs lielāko (smagāko) līdaku ieguvējiem.
- Balva lielākā zandarta un lielākā asara (smagākā) ieguvējam.
- Lomā drīkst paturēt piecas līdakas, kuru garums nav mazāks par 60 cm.
- Gadījumā, ja trofejas zivs svars vairākiem dalībniekiem ir vienāds, uzvar garākās zivs īpašnieks.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
6. Sacensību noteikumi
- Sacensību laikā spiningošana notiek atbilstoši 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” un Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2011 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.
- Sacensību laikā spiningot (velcēt) drīkst ar vienu spiningu.
- Sacensību dalībniekiem zivju ķeršanai aizliegts izmantot cemmerēšanas sistēmas, dzīvās ēsmas, grunts makšķeres, mušiņmakšķeres un pludiņmakšķeres.
- Sacensību dalībnieku laivas viena no otras nedrīkst atrasties tuvāk par 50m.
- Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensību vietu tikai ar tiesneša atļauju.
- Sacensību dalībniekiem ir aizliegts ņemt no kāda vai dot citam dalībniekam zivis.
- Sacensību dalībnieks ir tiesīgs spiningot tikai sacensībām ierādītajā vietā.
- Sacensību beigās dalībnieki noķerto lomu uz svēršanu nodod tiesnesim līdz plkst. 14.00.
- Dalībnieku lomi, kuri iegūti vai uzrādīti pārkāpjot šos noteikumus, netiek vērtēti.
- Katrs sacensību dalībnieks pilnā mērā un tikai personīgi ir atbildīgs par savu drošību sacensību laikā.

Sacensību programma
2011.gada 11.jūnijā
6.00 – 8.00 Sacensību dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.15 Sacensību atklāšana
8.15 – 14.00 Sacensību norise
14.00 – 14.30 Rezultātu apkopošana, vakariņas
14.45 – 15.15 Apbalvošana


Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes un laivas (skaits ierobežots) – sīkāka informācija pie organizatoriem tel.26141741 vai 26477147.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tālr. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

P/A ”ALJA” direktors M.Lietuvietis
 
parcopiDatums: Pirmdiena, 16.01.2012, 23:02 | Ziņa # 90
Multimakšķernieks
Grupa: Administratori
Komentāri: 13609
Reputācija: 106
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Vip persona Kluba Vadiba
Parcopi.lv kauss bļitkošanā!


Organizators:
Parcopi.lv

Vieta:
Rīga, Vecdaugava

Laiks:
2012. gada 28.janvāris


Sacensību veids:

Individuālās+komandu sacensības


Pieteikšanās:

Pa e-pastu parcopi@parcopi.lv vai pa tālruni 29421391

Pirmais parcopi.lv kauss bļitkošanā!


Vieta un laiks:
Sacensības notiek Rīgā, Vecdaugavā 2012.gada 28.janvārī. Sacensību sākums 10:15, pulcēšanās no 9:30. Dalībnieku pulcēšanās notiek kartē norādītājā vietā. Tas ir, braucot uz Mangaļsalas pusi, kā pārbrauc pāri dambim, vēl nedaudz uz priekšu un kreisajā pusē būs pulcēšanās, starta un finiša vieta. Sacensību datums var tikt pārcelts, ja ledus stāvoklis nebūs pilnīgi drošs.
Reģistrācija: 9:30-10:00
Starts: 10:15
Finišs: 14:15
Izloze pa sektoriem nebūs, būs viena ierobežota Vecdaugavas daļa, kurā tad arī sacensību dalībnieki izvietosies pēc saviem ieskatiem. Lūgums ievērot elementārās pieklājības normas un distanci.

Sacensību mērķis:
- Bļitkošana Latvijā ir izsenis bijusi populārs zemledus makšķerēšanas veids, daudzviet notiek pat oficiālas sacensības šajā sporta veidā, tāpēc gribās šādas tradīcijas mēģināt arī ieviest Latvijas zemledus makšķerēšanā.
- Popularizēt veselīgu un aktīvu atpūtu, kāda ir zemledus makšķerēšana un parādīt tās daudzveidību, tāpēc šoreiz ķeršana notiks tikai ar bļitku palīdzību.
- Noskaidrot veiksmīgākos bļitkošanas meistarus.

Sacensību dalībnieki:
Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki var piedalīties individuāli, vai arī komandā. Katrā komandā var būt trīs dalībnieki. Komandu sastāvi un individuāli jāpiesakās iepriekš, ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensībām.

Sacensību noteikumi:
- Makšķerēšana notiek tikai ar bļitkām.
- Tās var būt ar kustīgiem āķiem un ielodētiem.
- Aizliegts izmantot mormiškas un dabīgo ēsmu
- Aizliegts iebarot
- Vienlaicīgi drīkst izmantot vienu makšķeri
- Aizliegts urbt tuvāk par 3m no cita sacensību dalībnieka
- Zivis jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā.
- Sacensību beigās zivis tiek nodotas tiesnesim, turpat uz ledus.
- Sacensības notiek saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem. Dalībniekiem jābūt klāt makšķerēšanas kartei.
- Sacensību dalībnieki paši atbild un rūpējās par savu drošību uz ledus.
- Aizliegts atstāt uz ledus atkritumus, tos varēs atstāt starta laukumā speciāli novietotos maisos, kas vēlāk tiks aizvesti.
-
Uzvarētāju noteikšana:
- Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst makšķernieks, kurš noķēris visvairāk zivju.
- Par uzvarētāju komandu vērtējumā kļūst tā komanda, kuras dalībnieki kopā ir noķēruši visvairāk zivju.

Uzvarētāju apbalvošana:
Sacensību noslēgumā tiks apbalvoti trīs labākie sportisti individuālajā vērtējumā un trīs labākās komandas komandu vērtējumā.

Aptuveno karti var apskatīt šeit!


Lielākais pārbaudījums makšķerniekam ir nevis tas, cik daudz zivju viņš noķer, pat ne tas, kā viņš tās ķer, bet gan tas, ko viņš iegūst, nenoķerot nevienu zivi.(Džons H. Bredlijs)
 
Parcopi.lv Forums » Makšķernieku forums » Kopīgi izbraucieni, salidojumi, sacensības » Sacensības (Informācija par dažādām sacensībām makšķerēšanā)
Meklēšana:


Copyright Parcopi.lv © 2009


Epasts: parcopi@parcopi.lv