[ Jauni komentāri · Dalībnieki · Noteikumi · Kodi · Meklēšana · RSS ]
Foruma moderators: Koka_Klucis, kreisais, Zivnieks, marti  
Parcopi.lv Forums » Makšķernieku forums » Kopīgi izbraucieni, salidojumi, sacensības » Sacensības (Informācija par dažādām sacensībām makšķerēšanā)
Sacensības
copmanis78Datums: Ceturtdiena, 02.10.2014, 20:02 | Ziņa # 826
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
SPININGOŠANAS SACENSĪBU
“ALŪKSNES RUDENS „PLĒSĒJS” 2014”


NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
Popularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt labākos spiningotājus.

2. Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Atbildīgais – Māris Lietuvietis, tel. 26141741,
Sacensību galvenais tiesnesis Andris Jerums, tel. 26389199.

3. Sacensību norises vieta un laiks
Spiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2014. gada 11. oktobrī.
Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētās" 11. oktobrī no 7.00 līdz 8.00.
Spiningošanas sacensību sākums 11. oktobrī plkst. 8.15

4. Sacensību dalībnieki
Sacensības notiek komandu konkurencē. Komandu veido divi cilvēki. Komandu skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.
Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

Dalības maksa - Eur 30,00 no komandas. Komandu veido divi dalībnieki. Ja komandā dalībnieks jaunāks par 16 gadiem, tad dalības maksa komandai Eur 15,00.

5. Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu no komandas tiek nodoti desmit asari, kuru garums nav mazāks par 20 cm, ne vairāk kā četras līdakas garumā no 55 cm un ne vairāk kā četri zandarti garumā no 50 cm.
- Vērtēts tiek noķerto zivju kopējais svars, atbilstoši ekipāžas noķerto asaru svaru reizinot ar 2, noķerto zandartu svaru reizinot ar 1,5 un summējot ar līdaku svaru.
- Gadījumā, ja loma kopējais svars vairākām komandām ir vienāds, uzvar komanda ar smagāko asari lomā. Ja asaru svars vairākām komandām vienāds, tad uzvar komanda ar garāko asari.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu — diskvalifikācija.

6. Sacensību noteikumi
- Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts.
- Velcēšana (trollings) nav atļauta.
- Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem
- Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
- Vērtēti tiek desmit asari, kuru garums nav mazāks par 20 cm, ne vairāk kā četras līdakas garumā no 55 cm un ne vairāk kā četri zandarti garumā no 50 cm.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
- Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
- Protesti par sacensību norisi un vērtēšanu kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

Sacensību programma
2014.gada 11. oktobra
7.00 – 8.00 Sacensību dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.15 Sacensību atklāšana
8.15 – 14.00 Sacensību norise un lomu reģistrācija
14.00 – 14.30 Rezultātu apkopošana, launags
14.45 – 15.15 Apbalvošana

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas launagu, auto novietošanu, laivu nolaišanu )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes un laivas (skaits ierobežots) – sīkāka informācija pie organizatoriem tel.26141741 vai 28650600.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tālr. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

P/A ”ALJA” direktors M.Lietuvietis

Pielikumi: 6739122.jpg(67.3 Kb)
 
copmanis78Datums: Svētdiena, 05.10.2014, 22:32 | Ziņa # 827
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Daugavpils novada 2014. gada atklātā čempionāts spiningošanā un Viktora Lenčevska 10. piemiņas kausa izcīņa

N O L I K U M S

Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas , ka veselīga un aktīva sporta veida popularizācija novadā un Latgales reģionā. Pieredzes apmaiņa. 2014. gada novada čempionāta un kausa ieguvēju noteikšana spiningošanā.

Laiks un vieta
Sacensības notiek 2014.gada 11. oktobrī Višķu pagastā uz Luknas ezera no plkst. 8.00 līdz 12.00 .Komandu un dalībnieku reģistrācija un pulcēšanās š.g. 11. oktobrī līdz plkst. 7.15 Višķu pagastā pie estrādes laivu stacijā .Sacensību atklāšana plkst. 7.50 .

Sacensību vadība
Sacensības organizē un vada novada domes Sporta nodaļa kopā ar Višķu pagasta pārvaldi un Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes iekšējo ūdeņu kontroles daļu . To norises gaitu nodrošina nozīmētā tiesnešu kolēģija.

Dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas , kuras sastāvā ir laivu eķipāžas ar 2 dalībniekiem . No vienas pašvaldības ekipāžu skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti dzimuma grupās.

Sacensību norise un noteikumi.
Sacensības ir atklātas un var piedalīties visi interesenti. Sacensības notiek pēc makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdens tilpnēs. Spiningot atļauts pielietojot jebkuras klases spiningus , kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli . Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts . Sacensību laikā pa ezeru drīkst pārvietoties tikai ar elektrodzinējiem un iekšdedzes dzinējiem līdz 5 zirgspēkiem. Spiningošana uz velci ir aizliegta . Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Katram sacensību dalībniekam obligāti ir jābūt glābšanas vestei.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sacensību sākuma laiks. Spiningošanas sacensību ilgums - 4 stundas. Dalībnieka
/ laivas ekipāžas / rezultāts , ja viņš pēc noteikta laika neatgriežas starta-finiša vietā , netiek vērtēts . Laivas ekipāža , kuras lomā ir aizliegtas zivis , tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivām.

Uzvarētāju noteikšana .
Novada čempionātā tiek noteikta uzvarētāja komanda un individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām.
Ekipāžu starpā uzvar laivas ekipāža , kuras dalībnieki uzrādījusi lomu ar lielāko kopējo svaru . Vienāda svara gadījumā priekšroku iegūst eķipāža , kuras lomā ir mazāks zivju skaits.

Apbalvošana.
Ar Viktora Lenčevska piemiņas kausu tiek apbalvots sacensību dalībnieks,
kurš noķēris vislielāko zivi. Par izcīnīto 1. vietu novada čempionātā komandu ekipāža tiek apbalvota ar čempionāta piemiņas kausu , medaļām , diplomiem un balvām , 2 . un 3. vietas ieguvējas ar medaļām , diplomiem un piemiņas balvām.
Atsevišķi ar medaļām , diplomiem un balvām tiek apbalvoti jaunieši 1.-3. vietas ieguvēji individuālajā vērtējumā .

Pieteikumi un dalībnieku uzņemšana.
Izdevumus , kas saistīti ar sacensību organizēšanu , sarīkošanu un apbalvošanu apmaksā novada domes Sporta nodaļa . Izdevumus , kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās , apmaksā komandējošā organizācija vai paši dalībnieki .
Katram dalībniekam , līdz sacensību sākumam, jāiegādājas vienreizējā makšķerēšanas atļauja uz Višķu pagasta Luknas ezera , kuras cena ir EUR 1,42 un kuru iepriekš var iegādāties Višķu pagasta pārvaldē vai sacensību dienā pulcēšanās vietā. . Dalības maksa par piedalīšanos novada atklātajā čempionātā EUR 4 / četri euro / no pieaugušo eķipāžas , kuru iemaksā līdz sacensību sākumam sacensību organizatoriem. Individuālajiem dalībniekiem jauniešiem piedalīšanās ir bez maksas.
Iepriekšējie pieteikumi novada domes Sporta nodaļai pa tālr.. 65476819 , 29 408 405 , e-pasts :eduards.lihoveckis@dnd.lv vai Višķu pagasta pilnvarotai personai Valdim Zukulim tālr.26860311 e-pasts : valdis.zukulis@viski.lv pie kura var pieteikt un saņemt arī informāciju par laivu nomu uz Višķu ezera un spiningošanas apstākļiem. Laivu noma 1 stunda EUR 1.50 , diena 7.00 EUR
Vārdiskos pieteikumus eķipāžas iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim š.g. 11. oktobrī līdz sacensību sākumam komandu pulcēšanās vietā , obligāti ar katra dalībnieka parakstu , kā dalībnieks pats personīgi atbild par savu veselības stāvokli un drošību uz ūdens.

PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai paši personīgi , par ko parakstās pieteikumā.

Daugavpils novada sporta makšķerēšanas sekcija.
 
copmanis78Datums: Pirmdiena, 06.10.2014, 19:41 | Ziņa # 828
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
MOSP makšķernieku sadarbības kauss 2014

NOLIKUMS
1.Sacensību mērķis.
Popularizēt un attīstīt makšķerēšanas sportu, informēt Latvijas makšķerniekus par to iespējām sabiedrisko darbu sfērā un sniegt noderīgu informāciju sacensību dalībniekiem, saliedēt Latvijas makšķerniekus.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2014. gada 11. un 12. oktobrī, Vallē, privātā ūdenstilpnē ar privātiem zivju resursiem. Precīzāka informācija par sacensību vietu:
http://www.makskerniekuparadize.lv/karte
1. Sacensību dalībnieki.
Maksimālais dalībnieku skaits ir noteikts 50 dalībnieku. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.
1. Dalības maksa.
Dalības maksa noteikta 40 EUR apmērā. Dalības maksa ietver makšķerēšanas atļauju abām sacensību dienām, nakšņošanas izmaksas un gultas vietu katram dalībniekam labiekārtotā mājiņā ar ērtībām, dalību izglītojošā seminārā, ēdināšana abas dienas un zivju zupa otrās dienas sacensību noslēgumā. Dalības maksu organizators atgriež dalībniekam tikai tajā gadījumā, ja sacensības tiek atceltas organizatora vainas dēļ.
1. Dalībnieku reģistrācija.
Dalībnieku pieteikuma reģistrācijas priekšnoteikums ir aizpildīts, izdrukāts, parakstīts pieteikums uz e-pastu: m.o.s.p@inbox.lv un apmaksāta dalības maksa uz kontu: LV51RIKO0002013124189, saņēmējs – Biedrība “MB Carp collection Latvia”, maksājuma mērķis – par dalību MOSP kausā 2014, “Vārds, Uzvārds”
Dalībnieka pieteikumu akceptē tikai pēc šo priekšnoteikumu izpildes. Reģistrācija notiek pēc pirmās rokas principa. Dalībnieku saraksts tiks aktualizēts reizi nedēļā, MOSP mājās lapā, sadaļā “MOSP kauss 2014”.
Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana un dalības numura saņemšana sacensībām notiks 11.oktobrī no plkst. 6.00 līdz 8.00, pie ūdenstilpnes Makšķernieku Paradīzē, Vallē, sekojiet norādēm. Dalībniekiem jāierodas ar aizpildītu un parakstītu dalības pieteikumu dalības numura saņemšanai.
Pietekikumu var lejuplādēt šeit: http://failiem.lv/u/lbkuodp
1. Sacensību norise.
6.00 – 8.00 Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana, numuru izsniegšana, brokastis, kafija.
8.00 dalībnieku reģistrācijas beigas.
8.15 – Dalībnieku parāde, kolektīvais foto un starta zonu izloze.
8.30 – Dalībnieku un tiesnešu došanās uz starta zonām, sagatavošanās startam
9.00 – sacensību 1. dienas starts. Starts un zonu maiņa notiks pēc vienota signāla.
15.00 – sacensību 1. dienas finišs. Sapulcēšanās uz pusdienām, pusdienas no 15.30 līdz 16.15.
16.00 – 1. dienas rezultātu paziņošana.
16.30 – 20.30 MOSP seminārs par makšķerēšanas tēmām. Vakariņu galds.
20.30 – Diskusijas par makšķernieku sadarbības tēmām.
1. diena.
6.30 brokastis
7.15 Dalībniekiem jābūt gataviem tajās pašās zonā, kurās startēja 1. dienā.
7.30 sacensību starts,
13.30 sacensību finišs.
13.45 Zivju zupa J
14.30 rezultātu izziņošana.
15.00 apbalvošana un dalībnieku loterija.
7. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek spiningošanas disciplīnā atbilstoši sacensību rīkotāja noteikumiem, par pamatu izmantojot Makšķerēšanas noteikumus.
Papildus noteikumi – Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst lietot tikai vienu makšķerēšanas rīku aprīkotu ar vienu mākslīgo ēsmu, maksimālais āķu skaits – 2 āķi(ja vien māneklim rūpnieciski nav paredzēti 3 āķi, uzrauga tiesnesis). Ja dalībnieks uz vienas ēsmas noķer divas zivis, tad mērīta ieskaitei tiek mazākā no noķertajām. Maksimālais aprīkoto spiningu skaits, kurus dalībnieks drīkst lietot vienas sacensību dienas laikā ir 2 spininga kāti. Par inventāra drošību sacensību laikā atbild sacensību dalībnieks.
Katram sacensību dalībniekam ir jānodrošinās ar uztveramo tīkliņu zivju izcelšanai no ūdens. Gafa izmantošana aizliegta. Visas zivis ir saudzīgi jāatbrīvo no āķa, jānomēra un jāatlaiž(izņemot līdakas un samus).
Sacensību protokolā tiesnesis ieraksta zivs sugu, noķeršanas laiku un garumu pilnos centimetros, par katru zivi izsniedzot dalībniekam apliecinājumu. Mērierīces zivju mērīšanai nodrošina sacensību organizators. Dalībnieka rezultātu veido 5 lielāko zivju garumu kvadrātu summa. Sacensību rezultātā tiks ieskaitītas tiks visas plēsīgās zivis(Sams, Līdaka, Asaris, zandarts), arī tās, kuras nav sasniegušas Makšķerēšanas Noteikumos noteikto minimālo izmēru.
Dalībniekiem jāņem vērā ūdenstilpnes specifika, proti, ka ūdenstilpnē dzīvo daudz lielu karpu. Šai sakarā tiesneši pievērsīs uzmanību sakarā ar zivju aizciršanas gadījumiem.
Aizcirstās zivis netiks ieskaitītas(ja vien āķis nav ieķēries zivs galvas rajonā tādā veidā, kas nerada šaubas par aizciršanas paņēmiena izmantošanu, zivs ieskaitīšanu izlemj tiesnesis). Šī iemesla pēc organizatori lūdz dalībniekus izvairīties no tādu rīku un spiningošanas paņēmienu lietošanas, kuri ir ar augstu aizciršanas efektivitāti, piem. džerki.
Aizliegts atlaist visas sacensībās noķertās līdakas un samus bez skaita un izmēra ierobežojuma(šīs zivis drīkst paturēt lomos prom vešanai), pārējās zivis atlaiž nekavējoties pēc nomērīšanas.
Sacensības notiek 2 dienās, 10 tūrēs, katra no tūrēm būs vienu stundu gara. Ūdenstilpne būs sadalīta piecās zonās. Sacensību dalībnieki mainīs zonu katrā tūrē. Starp tūrēm būs 15 min. pārtraukumi zonu maiņai. Zonu maiņu vadīs zonu tiesneši pēc kopīga signāla. Zonas būs sadalītas sektoros, sektoru skaits pārsniegs dalībnieku skaitu zonā, sektoru izvēles izloze notiks 10 min. pirms zonu maiņas laika. Ieiešana zonā būs pēc tiesnešu signāla, ar 20 sekunžu intervālu. Tūres laikā drīkst mainīt sektorus vienas zonas ietvaros, bet vienā sektorā vienlaicīgi drīkst spiningot ne vairāk kā viens sacensību dalībnieks. Spiningojot aizliegts mest mānekli blakus sektorā. Gadījumā, ja pieķērusies zivs iet blakus sektorā, tad dalībniekiem jāizturas savstarpēji izpalīdzīgi un iespēju robežās jāpalīdz izvadīt un uztvert zivi, šādas zivis ieskaita rezultātā.
Ūdenī iebrist aizliegts. Aizliegts uzkāpt uz slūžu konstrukcijām, spiningot atļauts tikai no krasta.
Par pirmo noteikumu pārkāpumu dalībnieks saņem dzelteno kartiņu. Par otro pārkāpumu tiesnesis aptur dalībnieka startu tūrē. Trešā pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiks izslēgts no sacensībām.
1. Apbalvošana.
Sacensību organizatori apbalvos pirmās trīs vietas individuālā vērtējumā summējot divās dienās iegūto punktu summas.
Mantiskās balvas nodrošina SIA “GOLD FISHING” un biedrība “Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”. Pirmās trīs vietas balvās saņems St. Croix, Pontoon21 un Megabass spiningus. Lielākās zivs nominācijās tiks apbalvoti lielākā asara, līdakas, zandarta un sama nominācijās ar Pontoon21 un Megabass vobleru komplektiem. Starp visiem sacensību dalībniekiem tiks izlozēta dāvanu karte 100 EUR vērtībā kvalitatīvo St. Croix, Pontoon21 un Megabass izstrādājumu iegādei SIA GOLD FISHING veikalā Prūšu ielā 25, Rīgā.
Organizatori ar speciālo balvu apbalvos arī spēcīgāko makšķernieku biedrību, kuras rezultātu veidos 3 labāko startējušo biedru kopējo punktu summa. Vērtētas tiks arī tās biedrības, kurās būs mazāks startējušo skaits.
1. Drošība un atbildība.
Katrs dalībnieks piesakoties dalībai “MOSP kauss 2014” apzinās, ka piedalās par saviem līdzekļiem, ar savu aprīkojumu un apzinās visus riskus, kuri varētu rasties šajās secensībās. Dalībnieki, parakstot pieteikuma anketu, uzņemas pilnu atbildību par savu drošību un savu nodarījumu sacensību laikā kā arī apņemas necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem.
1. Citi noteikumi.
Organizators ir tiesīgs pārcelt vai pārtraukt sacensības, ja veidojas bīstami laika apstākļi vai rodas citi objektīvi apstākļi, kas varētu apdraudēt sacensību dalībnieku drošību.
Protesti par sacensību norisi iesniedzami ratiska iesnieguma formā kopā ar drošības naudu 50 EUR, kuru atgriež iesniedzējam protesta apmierināšnas gadījumā. Pretējā gadījumā drošības nauda paliek rīkotāja rīcībā.
1. Sacensību organizatori.
Sacensības organizē biedrība “Makšķernieku Organizāciju Sadarbības Padome” sadarbībā ar biedrību “MB Carp collection”, atbalsta SIA “GOLD FISHING”.
Organizatori patur tiesības koriģēt šo nolikumu, ja tas nepieciešams dalībnieku drošības vai citu būtisku apstākļu risināšanai.

Sacensību galvenais tiesnesis: M. Balodis tel. 29415814
Dalībnieku tiesnesis: V. Karpenkovs, SIA GOLD FISHING
Nolikumu apstiprinājusi MOSP valde 27.08.2014. Rīgā.

Pielikumi: 4319787.jpg(104.5 Kb)
 
copmanis78Datums: Pirmdiena, 06.10.2014, 19:44 | Ziņa # 829
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām
“Lielupes līdaka 2014”


NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis.
1.1. Popularizēt makšķerēšanu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu;
1.2. Noteikt veiksmīgāko makšķernieku līdaku ķeršanā;
1.3. Iedzīvotāju iesaistīšana tautas sporta aktivitātēs.

2. Sacensību rīkotāji, laiks un vieta.

2.1. Sacensību rīkotāji: Makšķerēšanas sporta klubs „Lielupes brekši” sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības iestādi „Sporta servisa centrs”.
Sporta klubs „Lielupes brekši” nodrošina organizatoriskās un citas sacensību izmaksas, Sporta servisa centrs - sacensību dalībnieku apbalvošanu. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Kaminskis (tel. 29196004).
2.2. Sacensību laiks un vieta: 2014. gada 12. oktobrī, Lielupē, posmā no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai. Sacensību sākums plkst. 8:30 un sacensību beigu laiks plkst. 15:00. Zivju svēršana plkst.15:10.
2.3. Pulcēšanās vieta un reģistrācija: Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā no plkst. 07:45 aiz airēšanas bāzes Pilssalā.

3. Sacensību dalībnieki.

3.1. Sacensībās piedalās makšķernieku komandas (laivā 2 sportisti). Sacensībās var piedalīties arī individuālā konkurencē (laivā 1 sportists). Laivā obligāti jāatrodas vienam pilngadīgam dalībniekam. Dalībnieki netiek dalīti pēc vecuma vai dzimuma.

4. Sacensību noteikumi.
4.1. Sacensības ir atklātas un var piedalīties visi interesenti. Dalības maksa par sacensībām – 5 EUR (pieci eiro) no dalībnieka (nepilngadīgiem, pensionāriem un invalīdiem bezmaksas), kura ir paredzēta sacensību organizatoriskām izmaksām un zivju zupas pagatavošanai. Dalības maksu iemaksā organizatoriem skaidrā naudā sacensību dienā pirms sacensībām.
4.2. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumi LR ūdenstilpēs” un „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.
4.3. Sacensību dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja, kas noteikta Makšķerēšanas noteikumos.
4.4. Atļautas laivas ar motoru un bez motora. Laivām jābūt aprīkotām saskaņā ar „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.
4.5. Makšķerēt atļauts ar vienu vasaras makšķeri vai spiningu, drīkst izmantot dzīvo ēsmu.
4.6. Sacensību dalībnieki makšķerē tikai sacensībām ierādītajā teritorijā: Lielupē, posmā no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai. Sacensību dalībnieku atšķirības zīme ir rīkotāju izsniegtais dalībnieka numurs. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. Par sacensību pārtraukšanu vai iespējamu negadījumu nekavējoties jāpaziņo galvenajam tiesnesim.
4.7. Lomā tiek ieskaitītas līdakas un asari. Savukārt plēsīgās zivis (līdakas, asari, zandarti, salates, sami, meža vimba u.c.) tiek vērtētas nominācijā – „Lielākā zivs”. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis.
4.8. Sacensību noslēgumā dalībnieki noķerto lomu nodod svēršanai tiesnesim.
4.9. Uzvarētājs un uzvarētāju komanda tiek noteikta pēc sacensību rezultātu punktu summas šādiem kritērijiem:
Pēc noķerto zivju svara:


LĪDAKA SVARS PUNKTI
No atļautā izmēra – 1,0 kg 1000
2,0 kg 2000
3,0 kg 3000
4,0 kg 4000
5,0 kg 5000
 Katri 100 grami no zivs svara – 100 punkti.


ASARI SVARS PUNKTI
1,0 kg 500
2,0 kg 1000
3,0 kg 1500
 Katri 100 grami asaru – 50 punkti;
 Limits - 3 kg lomā.


Piemēram, noķertas līdakas svars 2,1 kg un asari – 0,9 kg, iegūto punktu summa - (2000 + 100 + 450) = 2550 punkti;
4.10.Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu sacensību laikā.
Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus un citas apreibinošas vielas.

5. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.

5.1. Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas. Augstāku vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki ir noķēruši lomu ar lielāko pēc nolikuma novērtēto punktu summu. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar komanda, kuras lomā ir lielākā zivs pēc svara.
5.2. Par uzvarētāju individuālajā konkurencē kļūst sacensību dalībnieks, kura loms ir ar lielāko pēc nolikuma novērtēto punktu summu. Vienādu punktu gadījumā uzvar dalībnieks, kuram lomā ir lielākā zivs pēc svara.
5.3. 1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām, diplomiem, balvām un ar pārsteiguma balvu tiks apbalvots uzvarētājs nominācijā „Lielākā zivs”.

SASKAŅOTS SASKAŅOTS
VVD Jelgavas reģionālās vides Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
pārvaldes direktors „Sporta servisa centrs” direktors
________________ H.Verbelis _______________ J.Kaminskis
2014.gada ___. septembrī 2014.gada ___. septembrī
 
copmanis78Datums: Pirmdiena, 06.10.2014, 19:45 | Ziņa # 830
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
„MILO FĪDERIS 2014 „

sacensības makšķerēšanā ar fīderi,
2014. gada 17.- 19. oktobrī.
Nolikums.

Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta popularizācija.

Laiks un vieta.
Sacensības notiek divās kārtās.
Sacensību vieta- Voleri, Daugava, Rīga.
Sacensību organizators – Latvijas Sporta makšķerēšanas klubs.
Atbildīgais- Agris Ziediņš, mob. 22061181, e-pasts- agris.ziedins@inbox.lv
Sacensību dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties makšķernieki, kam ir līdzi derīgi personu apliecinoši dokumenti un makšķernieku karte.
Dalībnieku skaits nav ierobežots, dalībnieku reģistrācija pa e-pastu - agris.ziedins@inbox.lv tiek pārtraukta trīs dienas pirms sacensībām . Dalības maksa katram dalībniekam sacensībām ir 20 (divdesmit) eiro, dalības maksa iemaksājama skaidrā naudā reģistrējoties sacensībām.
Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot.
• Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu ir atļauts izmantot tikai vienu makšķeri, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.
• Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi, svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti .
• Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimālais pavadiņas garums no barotavas līdz āķim ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru
• Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4metri) garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.
• Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus, visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.
• Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci aizliegts.
Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums un viņa rezultātam tiek pieskaitīts viens punkts, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts, par to lemj sacensību galvenais tiesnesis un LSMK valdes pārstāvis.
Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.
Sacensību norise.
Pirmā sacensību diena .
8.00-8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50 – sacensību atklāšana
9.30 - pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15 – otrais signāls - barības un ēsmas limita kontrole
10.50 – trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00 - ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55 – piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00 – sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01 - zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību diena
8.00-8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00 - pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45 - otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20 - trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30 - ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25 - piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30 - sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31 - zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana
Sacensību uzvarētāju noteikšana.
Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 20 sportistus, tad tiek veidotas samazinātas zonas, ja dalībnieku skaits ir lielāks par 30, tiks veidotas attiecīgi 3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā.
Apbalvošana.
Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu saņem piemiņas kausus, kā arī atbalstītāju balvas.
 
copmanis78Datums: Otrdiena, 06.01.2015, 20:41 | Ziņa # 831
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
JĒKABPILS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ


MĒRĶIS: 1. Popularizēt zemledus makšķerēšanu iedzīvotāju vidū.
2. Noskaidrot meistarīgākos makšķerniekus.
LAIKS UN VIETA: Čempionāts notiek 2015.gada 11.janvārī uz Radžu ūdenskrātuves ledus. Sākums plkst. 8.00.

SACENSĪBU VADĪBA: Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs. Sacensību galvenais tiesnesis – Jurijs Ņikandrovs
SACENSĪBU DALĪBNIEKI: Jebkurš šī sporta veida cienītājs bez dzimuma ierobežojuma. Bērni līdz 15 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai pieaugušo pavadībā.
SACENSĪBU NOTEIKUMI: Čempionāts ir individuāls, kurā dalībnieki startē vienā grupā. Sa¬cen¬sī¬bu dalībniekiem obligāti jāklausa galvenā tiesneša norādī¬jumi, pretējā gadījumā tos diskvalificē. Sacensības notiks vienā norādītā sektorā. Sacensībām beidzoties, mai¬si¬ņi ar zivīm jānodod tiesnesim. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus ne tuvāk kā 5m viens no otra. Dalībniekiem sacensību lai¬kā aizliegts mainīties ēsmām, sacensību piederumiem, nodot un saņemt zivis, atstāt sektoru bez tiesneša atļaujas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei un iegādātai RŪK licencei. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!
VĒRTĒŠANA: Vietu sadalījumu nosaka pēc loma svara. Vienāda svara gadījumā, augstākā vietā dalībnieks, kuram lielāks zivju skaits.
APBALVOŠANA: 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, diplomiem un balvām.
PIETEIKUMI: Dalībnieku pulcēšanās un pieteikšanās no plkst.7.00 līdz 8.00 namiņā pie Radžu ūdenskrātuves pludmales.
FINANSĒŠANA: Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos, sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs.
 
copmanis78Datums: Otrdiena, 06.01.2015, 20:45 | Ziņa # 832
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Latvijas 2015.gada zemledus makšķerēšanas čempionāta
nolikums

Sacensību mērķis.
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
Noteikt šīs sezonas Latvijas labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
Veikt kandidātu atlasi Latvijas izlasei līdzdalībai 2015. gada pasaules čempionātā.
Vieta un laiks.
Latvijas čempionāta organizators - Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija.
Čempionāta galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš (Rīga), mob. tel. 29249144.
Čempionāts notiek 3 posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtās. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir trīs stundas. Katra kārta notiek jaunos sektoros.

1. posms. 17. un 18. janvāris. Balvu ezers, Balvu pilsētas teritorija, organizētājs - LIARPS ar Balvu pilsētas atbalstu.

2. posms. 21. un 22. februāris, Kuldīga (Nabes vai Vilgāles ezeri) vai Limbažu Lielezers (atkarīgs no ledus stāvokļa), organizētājs - LMSF ar Salmo atbalstu
3. posms. 07. un 08.marts , Limbažu Lielezers, Limbažu pilsētas teritorija, (vai M.Baltezers, Ādažu novads) posma organizētājs - Limbažu makšķernieku klubs ar Limbažu pilsētas atbalstu vai LMSF

Sestdiena – sacensību pirmā diena.
Pulcēšanās, reģistrācija un izloze sacensību vietā - 8:30 līdz 9:00
Sacensību atklāšana – 9:10
Starts - 10:00
Finišs – 13:00
Svētdiena – sacensību otrā diena.
Izloze – 8:30-9:00 Starts – 10:00 Finišs – 13:00 Rezultātu paziņošana un sacensību uzvarētāju apbalvošana – 15:00 -15:30

Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta un laiks var tikt mainīti. Par to ne vēlāk kā piecas dienas pirms sacensību sākuma organizatori informē visus, kas pieteikušies. Visa informācija par sacensību vietu, piebraukšanu, naktsmītnēm u.t.t. tiek publiskota internetā LMSF mājas lapas makšķerēšanas sporta sadaļā ne vēlāk kā 14 dienas pirms sacensībām.

Sacensību dalībnieki.
Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots, piedalās komandas, kuru sastāvā startē 5 sportisti.
Komandas pārstāvis, treneris, pieci dalībnieki un viens rezervists kā arī kontakta e-pasta adrese jāpiesaka LMSF sekretariātā: īsziņas formā pa telefonu 29224086 vai vēstules formā pa e-pastu normunds@salmo.lv ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, vienlaicīgi iemaksājot dalības maksu. Komandas, kuras nebūs iemaksājušas dalības naudu par konkrēto sacensību posmu, pie izlozes netiks pielaistas.
Komandām, kuras vēlas startēt visos posmos, reizē ar dalībnieku pieteikumu bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms 1.kārtas sākuma jānomaksā dalības maksa par līdzdalību visos posmos 210 EUR apmērā, ko var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Par līdzdalību vienā posmā dalības maksa ir 70 EUR. Iemaksājot dalības naudu, komanda automātiski samaksā LMSF biedra naudu par 2015.gadu un tās dalībnieki var pretendēt uz vietu valsts izlases sastāvā.
Par komandas sastāva maiņu jāpaziņo pirms attiecīgās kārtas izlozes sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Komandas treneris arī var aizvietot kādu sportistu.
Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizators. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50 cm no āliņģa, vienas komandas sportistiem jābūt vienādiem karodziņiem, uz kuriem būtu salasāms komandas nosaukums. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā.
Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. Sacensību laikā atstāt jebkādus priekšmetus (izņemot rezerves makšķerīšu konteineru – kasti vai spainīti un vertikāli ieurbtu urbi) sacensību zonā drīkst tikai sportista aizņemtā āliņģa tiešā tuvumā (līdz 1 metram), uz ledus atstāts rezerves makšķerīšu konteiners nepilda karodziņa funkcijas. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un, neizejot no sacensību sektora, nodod tiesnesim.
Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!
Uzvarētāju noteikšana.
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs sacensību posmos, vērtējot visu 6 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus, atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās.
Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot trīs posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (vērtētas tiek visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Protesti par konkrētās kārtas rezultātiem tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundu pēc visu rezultātu izlikšanas pie ziņojumu dēļa sacensību vietā, iemaksājot drošības naudu 30 EUR apjomā.
Uzvarētāju apbalvošana.
Labāko komandu apbalvo ar Latvijas čempionu kausu, tās dalībniekus, ieskaitot rezervistu un pārstāvi - ar medaļām, otrās un trešās vietas ieguvēju komandas un to dalībniekus apbalvo ar attiecīgām medaļām. Uzvarētājs individuālajā vērtējumā, kā arī uzvarētāja komanda iegūst Latvijas 2015. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā posmā tiek apbalvoti ar organizatoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.
LMSF valde
12.12.2014.
 
copmanis78Datums: Otrdiena, 06.01.2015, 20:47 | Ziņa # 833
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Talsu novada atklātās sacensības zemledus makšķerēšanā.

Nolikums
1. Sacensību mērķis:
.Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu zemledus makšķerēšanu un noteiktu labākos sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks un vieta.
31.01.15g.Talsu novada atklātās sacensības zemledus makšķerēšanā.Dzirnavu ezers,Dižstende,Lībagu bagasts ,pulcēšanās pl.8.00 pie Dzirnavu ezera.
28.02.15.g.Leo Tomaņa kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā.Villu ezers,Mundigciems,Lībagu pagasts,pulcēšanās 8.00 pie Villu ezera.

Pielikums. Organizētājs – Juris Bleiders tel.29107892.
Pieteikšanās pa telefonu 29107892,vai sacensību dienā.
Dalībnieku pulcēšanās pl.8.00.sacensību dienā.
Starts pl.9.00.Sacensības tiek organizētas pēc starptautiskiem noteikumiem,piecas stundas ar sektoru maiņu.

3. Sacensību dalībnieki.
Talsu novada atklātajās sacensībās zemledus makšķerēšanā savlaicīgi piesakoties sacensību dienā , piedalās neierobežots dalībnieku(ču) skaits no jebkura Latvijas Republikas novada.Sievietes,vīrieši,jaunieši netiek dalīti grupās.
Dalībnieki ir paši atbildīgi par drošību uz ledus.Reģistrējoties sacensībām jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.


4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”.

5. Makšķerēšanas rīki.
Sacensību vietā drīkst būt neierobežots makšķerēšanas inventārs.
.Aizliegts copēt ar dzīvo zivtiņu,grunteni,ziemas vizuli,gumijas zivtiņām,tvisteriem,škērsblitkām.Atļauts copēt vienlaicīgi tikai ar vienu ziemas makšķerīti,kura ir aprīkota ar vienu mormišku,vai āķīti
6. Lomu reģistrācija.
Visiem sacensību dalībniekiem pēc makšķerēšanas beigu signāla tiesnešu kolēģijai jāuzrāda polietilēna maisiņā ievietots loms kopā ar dalībnieka starta numuru.Vēlāk uzrādītos lomus nevērtēs.Piebilde-Sacensību laikā noķertās zivtiņas nedrīkst mest uz ledus
7.Vertēšana.
.Talsu novada atklātajās sacensībās zemledus makšķeŗēšanā uzvarētājus nosaka pēc mazākās vietu summas ,ja punkti pēc divām kārtām ir vienādi,tad skatās lielāko zivju svaru pēc divām kārtām.
10.Apbalvošana.
.Talsu novada atklātajās sacensībās zemledus makšķerēšanā sporta nodaļa induviduālos uzvarētājus apbalvo ar kausiem,diplomiem,medaļām.Leo Tomaņa kausa izcīņā uzvarētājus apbalvo ar kausiem,diplomiem..Katrā sacensībā lielākās zivs pievarētāju ar kausu.Katrā sacensībā pirmās trīs vietas ar naudas balvām,kas tiks savāktas no dalības maksas.Par karstām desiņām parūpēsies „Lēdurgas Miesnieks.”
.

11.Sacensību finanses.
Dalības maksa-.5 EUR.Sacensību galvenais tiesnesis-Juris Bleiders ,tel 29107892.
 
copmanis78Datums: Svētdiena, 11.01.2015, 00:00 | Ziņa # 834
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes pagasta atklātā čempionāta zemledus makšķerēšanā.

Mērķis un uzdevumi Popularizēt makšķerēšanas sportu Jaungulbenes pagasta, Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāju vidū.

Sekmēt zemledus makšķerēšanas dalībnieku meistarības izaugsmi.
Gatavoties Gulbenes novada ziemas sporta spēlēm.

Sacensību vieta un laiks Sacensības notiks Jaungulbenes pagastā uz Ušura ezera, pulcēšanās Apsīšu peldvietā. Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību laiks un vieta var tikt mainīta.

Sacensību sākums 2015.gada 25.janvārī plkst. 8.30 (ilgums – 3-4 stundas).
Vadība Sacensības organizē Gulbenes pilsētas pārvalde, Jaungulbenes pagasta pārvalde un Gulbenes sporta centrs.

Sacensību tiesneši: Arnis Cāns, Larisa Cīrule.

Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāji.

Sacensību noteikumi Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā.

Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra.
Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa.
Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.
Sacensības notiek pilnā saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Vērtēšana Atsevišķi vērtē sievietes un vīriešus.

Apbalvošana 1.-3.vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām.

http://dzirkstele.diena.lv/sports....-118656
 
copmanis78Datums: Otrdiena, 13.01.2015, 22:34 | Ziņa # 835
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
Mārcienas pagasta atklātais zemledus makšķerēšanas turnīrs.

NOLIKUMS
Sacensību mērķis
Popularizēt zemledus makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta un atpūtas veidu dabā, un noskaidrot sacensību labākos zemledus makšķerniekus.

Vieta un laiks
Labones ezers, Mārcienas pagasts, Madonas novads.
2015. gada 24. Janvārī
Reģistrācijas sākums no plkst. 8.30 (peldvietā)
Sacensību atklāšana plkst. 8.55
Sacensību sākums plkst. 9.00
Sacensību beigas plkst. 13.00

Sacensību dalībnieki
Fiziskas personas, kuras var startēt komandās (3 dalībnieki) bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, vai individuāli.
Sacensību noteikumi
Sacensību dalībniekiem jābūt derīgai makšķernieka kartei.
Par drošību pie un uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko parakstās sacensību protokolā pie reģistrācijas.
* Sacensības notiks makšķerējot uz ledus. Dalībnieks pats izvēlas savu sektoru tā, lai netraucētu blakus esošajiem makšķerniekiem.
* Sacensību ilgums 4 stundas ( līdz plkst.13.00).
* Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu zemledus makšķeri, kas ir aprīkota ar vienu āķi, sacensību laikā zivis drīkst iebarot. Sacensību beigās makšķernieki zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodot tiesnesim.
* Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību atrodoties uz ledus.
* Sacensības notiek saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpnēs , kā arī ievērojot citus attiecīgā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
Apbalvošana
Ar kausiem un medaļām tiks apbalvotas 3 labākās komandas, ar medaļām individuālajā ieskaitē tiks apbalvotas pirmās 3 vietas kungu, dāmu un jauniešu (līdz 18 gadiem) konkurencēs.
Pieteikumi
Pieteikumi tiek pieņemti mutiski sacensību pulcēšanās vietā plkst.8.30.

Sīkāka informācija pa tālruni: 22412172 Jevgenijs
 
copmanis78Datums: Otrdiena, 13.01.2015, 22:37 | Ziņa # 836
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
KRUSTPILS NOVADA SACENSĪBAS
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ


MĒRĶIS: 1. Veicināt ezera apmeklētību un popularizēt veselīgu atpūtu brīvā dabā;
2. Noskaidrot meistarīgākos makšķerniekus.
LAIKS UN VIETA: Sacensības notiek 2015.gada 1.februārī uz Baļotes ezera ledus. Sākums plkst. 9.00.

SACENSĪBU VADĪBA: Sacensības organizē Krustpils novada pašvaldība. Sacensību galvenais tiesnesis – Ilmārs Luksts.
SACENSĪBU DALĪBNIEKI: Jebkurš šī sporta veida cienītājs bez dzimuma ierobežojuma. Bērni līdz 15 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai pieaugušo pavadībā.
SACENSĪBU NOTEIKUMI: Sacensības ir individuālas, kurās dalībnieki startē divās vecuma grupās. Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem un pieaugušie no 18 gadiem. Sa¬cen¬sī¬bu dalībniekiem obligāti jāklausa galvenā tiesneša norādī¬jumi, pretējā gadījumā tos diskvalificē. Sacensībām beidzoties, mai¬si¬ņi ar zivīm jānodod tiesnesim. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus ne tuvāk kā 5m viens no otra. Dalībniekiem sacensību lai¬kā aizliegts mainīties ēsmām, sacensību piederumiem, nodot un saņemt zivis. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!
VĒRTĒŠANA: Vietu sadalījumu nosaka pēc loma svara. Vienāda svara gadījumā, augstākā vietā dalībnieks, kuram lielāks zivju skaits.
APBALVOŠANA: 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un balvām.
1.vieta-balva 50 Eur vērtībā;
2.vieta- balva 30 Eur vērtībā;
3.vieta- balva 20 Eur vērtībā
PIETEIKUMI: Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni 25671222 vai sūtot e-pastu uz adresi ilmars.luksts@krustpils.lv
Dalībnieku pulcēšanās un pieteikšanās no plkst.8.00 līdz 9.00 pie Baļotes ezera publiskās pludmales.
FINANSĒŠANA: Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos, sedz paši dalībnieki. Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz Krustpils novada pašvaldība.
Dalības maksa sacensību dienā -4 Eur, iepriekš piesakoties -2 Eur. Bērniem un jauniešiem līdz 18.gadiem-bez maksas.
INFORMĀCIJA Sīkāka informācija pa tālruni 25671222 (Ilmārs Luksts)

Pielikumi: 4462121.jpg(126.8 Kb)
 
parcopiDatums: Trešdiena, 21.01.2015, 15:22 | Ziņa # 837
Multimakšķernieks
Grupa: Administratori
Komentāri: 13805
Reputācija: 106
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Vip persona Kluba Vadiba


No Āķis lūpā

No Āķis lūpā


Ne asakas!

Sagatavoja:
Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” sporta pasākumu organizatore
Ieva Kozlovska
Pielikumi: 4624457.jpg(175.7 Kb)


Lielākais pārbaudījums makšķerniekam ir nevis tas, cik daudz zivju viņš noķer, pat ne tas, kā viņš tās ķer, bet gan tas, ko viņš iegūst, nenoķerot nevienu zivi.(Džons H. Bredlijs)
 
BarcaManiacDatums: Ceturtdiena, 22.01.2015, 10:47 | Ziņa # 838
Grupa: Makšķernieki
Komentāri: 53
Reputācija: 2
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti
Nav ko domāt!!! Ir jābrauc!!! Viss priekš īstiem copmaņiem, bez maksas pasākums, daudz labu balvu.
 
parcopiDatums: Piektdiena, 23.01.2015, 09:05 | Ziņa # 839
Multimakšķernieks
Grupa: Administratori
Komentāri: 13805
Reputācija: 106
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Vip persona Kluba Vadiba
Kam ir brīvs tajā datumā, tur nav ko domāt! Ir jālaiž un jāpiedalās. Kāpēc nepacopēt foršā kompānijā un, ja ja vēl paveicās tikt pie laba loma, tad ir iespēja tikt arī labām balvām! alus


Lielākais pārbaudījums makšķerniekam ir nevis tas, cik daudz zivju viņš noķer, pat ne tas, kā viņš tās ķer, bet gan tas, ko viņš iegūst, nenoķerot nevienu zivi.(Džons H. Bredlijs)
 
copmanis78Datums: Trešdiena, 28.01.2015, 19:10 | Ziņa # 840
Copmanis-ziņnesis
Grupa: Savējie
Komentāri: 2555
Reputācija: 13
Statuss: Izgājis
Par aktivitāti Par labu aktivitāti Par izcilu aktivitāti Par superaktivitāti Parcopi.lv biedrs Parcopi.lv goda biedrs Parcopi.lv valdes loceklis Kluba Vadiba
„Badīgais Cepša Ķīsis”

Nolikums
1.Sacensību mērķis.
1.1. Popularizēt zemledus makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
1.2. Noteikt rezultatīvākos zemledus makšķerniekus.
2.Vieta un laiks.
2.1. 7.februāris. Cepšu ezers, Kārķu pagasts.
2.2. Makšķerēšanas ilgums ir 4 (četras) stundas.
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis – Silva Mieze, mob. tel. 20240606, e-pasts:
silvamieze@inbox.lv .
2.4. Pulcēšanās, reģistrācija un sacensību laukumu izloze no 9:00 - 9:30
Sacensību atklāšana – 9:30
Starts – 10:00
Finišs – 14:00
Rezultātu paziņošana un sacensību uzvarētāju apbalvošana – 14:00 – 14:30
N.B. Ņemot vērā ledus un laikapstākļu situāciju, sacensību laiks var tikt mainīts.
Par to, ne vēlāk kā 3 - 5 (trīs līdz piecas) dienas pirms sacensību sākuma,
organizatori informēs visus, kas pieteikušies.
3. Sacensību dalībnieki.
3.1.Jebkurš zemledus makšķerēšanas entuziasts vecumā no 16 g. v. individuāli.
4. Sacensību noteikumi.
4.1. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā
traukā.
4.2.Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 20 m viens
no otra. 4.3. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu ūdu
ar karodziņu.
4.4. Sacensību beigās (līdz 14:00) sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā
plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
4.5.Katrs dalībnieks pats sevi nodrošina ar mekšķerēšanai nepieciešamo inventāru un
ēsmu.
4.6. Aizliegts ņemt līdzi dzīvās zivtiņas. Ja plānots izmantot ūdu, dzīvā zivtiņa
jānoķer uz vietas sacensību laikā.
4.7.Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs,
kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
4.8. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai
makšķerēšanas kartei.

Pielikumi: 7944490.jpg(73.8 Kb)
 
Parcopi.lv Forums » Makšķernieku forums » Kopīgi izbraucieni, salidojumi, sacensības » Sacensības (Informācija par dažādām sacensībām makšķerēšanā)
Meklēšana:


Copyright Parcopi.lv © 2009


Epasts: parcopi@parcopi.lv