"Dramatiska zivju slāpšana Kurzemes ezeros
šogad vēl nav novērota, taču, sākot no šīs nedēļas, apsekojot ūdenstilpes, pievērsīsim tam īpašu uzmanību," informēja Valsts vides dienesta (VVD) Iekšējo ūdeņu kontroles daļas Liepājas sektora vadītājs Ģirts Liepiņš.