Kā informēja IeM preses pārstāve Gunta Skrebele, sanāksmes dalībnieki diskutēja par IeM izteikto priekšlikumu paredzēt likumā "Par pašvaldībām" kompetenci pašvaldības amatpersonai pēc konsultēšanās ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" attiecīgās administratīvās teritorijas ūdenstilpnēs noteikt aizliegumu atrasties uz ledus, kad tas ir īpaši bīstami.

Tika diskutēts arī par priekšlikumu pašvaldībām noteikt kompetenci izsludināt laika periodu, kad minētais aizliegums sākas un beidzas, savukārt Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēt administratīvo atbildību par aizlieguma neievērošanu.

Līdzīgu kārtību jau patlaban ir ieviesušas divas pašvaldības - Jūrmalas un Rīgas. Jūrmalas dome ar saviem saistošajiem noteikumiem ir paredzējusi administratīvo atbildību par pārvietošanos pa ledu bīstamās vai aizliegtās vietās, bet Rīgas dome ar saviem saistošajiem noteikumiem ir noteikusi administratīvo atbildību par atrašanos uz attiecīgas ūdenstilpes ledus Rīgas pilsētas izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā.

IeM tuvākajā laikā sagatavos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) organizēs informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai pievērstu cilvēku uzmanību atrašanās uz ledus bīstamībai un iespējami atturētu viņus no šādas rīcības.

Šodien notikušajā sanāksmē piedalījās pārstāvji no IeM, VUGD, Valsts policijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Zemkopības ministrijas, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Jūrmalas Pašvaldības policijas un Rīgas Pašvaldības policijas.